RAFADAN TAYFA

Bir inşaat firması mahalledeki evlerin sağlam olup olmadıklarına dair rapor çıkarmak için binaları incelemektedir.

Ortada henüz bir netice yokken bile oldukça eski olan bu evlerin yıkılacağı söylentisi de mahalleli arasında hızla yayılmış, paniğe yol açmıştır.

Hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba’nın tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını söylemesi mahalleli tarafından ciddiye alınmamış, bu durum bir tek Rafadan Tayfa ekibinin dikkatini çekmiştir.

Çocuklar Kuşçu Baba’nın kütüphanesinde bu tarihi değerin ne olduğunu öğrenirler; İstanbul’un en eski dehlizlerinden bir tanesi mahallenin altından geçmektedir.

Geriye yapılacak tek bir şey kalmıştır, bu dehlizi keşfetmek ve mahalleyi kurtarmak..

Basri Amca
Çizgi dizideki yaşlı bir karakterdir. Rafadan Tayfa onları sürekli kızdırır ve huysuz bir yapıya sahiptir. Oysaki içi çok yumuşaktır.
Saadettin Usta
Basri gibi mahallenin bir büyüğüdür. Çıktığı ilk bölümde çocuklar ona dükkân temizliğinde yardım etmiştir.
Sevim
Akın ve Mert gibi aklın başında ve onlarla arkadaş olan en büyük karakterdir.Hale ile en yakın arkadaşıdır ve hep birlikte gezinirler.
Akın
En küçük erkek karakterdir. Mert'in kardeşidir. Akıllıdır ve sorunlara o çözüm bulur. Bir de köpeği vardır. Köpeğinin adı Yumak'tır. Fakat apartmanda yaşadığı için köpeğini Basri Amca'ya emanet eder.
Yumak
 Çizgi dizideki tek hayvan. Akın'ın köpeğidir. Fakat Akın apartmanda yaşadığı için Basri Amca'nın yanında kalır. Tüm köpekler gibi içinde yumuşak bir yaramazlık vardır. Bir bölümde tüm mahalleyi iple kaplamıştır.
Mert
Erkeklerin en sinirlisi ve de kardeşi Akın gibi aklı başında olan bir karakter. Kamil ile Hayri'nin her didiştiklerinde onlara sinirlenir ve genellikle o ayırır.Akın'ın abisidir. Rafadan Tayfa'nın lideridir.
Rüstem Abi
Çizgi dizideki tek yetişkin. Geçimini köfte satarak karşılar. Herkes köftelerine bayılır. Sakin bir karakterdir ve çocuklara nasıl davranması gerektiğini bilen bir kişidir.
Hale
Hayri'nin kardeşi. Sevim ile iyi bir arkadaştır. Hayri kadar yemek düşkünü birisi değildir ama oda Hayri gibi şişmandır
Hayri
Erkeklerin en oburu. Sık sık canı yemek yemek ister ve bu tüm olayları etkiler. Rafadan Tayfa ismi onun fikridir. Kamil'in ona didiştiği gibi o da Kamil ile didişir ama Kamil'in en iyi arkadaşıdır. Bazı şeyleri abartır.
Fatma Nine
Rüstem abiye köfte tarifini her kaybettiğinde köfte tarifini gönderir. Rüstem, çocukken ona bakmıştır
Kamil
Ailesi mahalledeki tek bakkalın sahibidir. Orada ailesine yardım eder. Hayri'yle sürekli didişir ama aslında onun en iyi arkadaşıdır. Bir bölümde ailesine ait olan bakkalı kapanmaktan kurtarmak için filmdeki tüm çocuklar çalışmıştır.